Apie mus

Esame žmogaus augimo ir verslo vystymo institutas, skirtas aukščiausio kokybinio virsmo siekiantiems lyderiams ir jų organizacijoms. Mūsų tikslas - padėti žmogui tapti autentišku ir veikti naudojantis visu savo intelektu (ir protu, ir jausmu).

Mūsų mokymai ir konsultacijos remiasi ontopsichologinėmis, psichosemiotinėmis žiniomis ir efektyviomis praktinėmis metodikomis, kurias ištyrinėjome, išmėginome ir patikrinome per 18 veiklos metų (nuo 2005). 


MOKYMŲ VERTĖ

- Išaugęs verslo ir vadovavimo funkcionalumas, geresni veiklos rezultatai, autentiškų sprendimų priėmimas.

- Vidinė kūrybinė galia sustiprėja išmokus pasąmonės vaizdinius paversti sąmoningais ir neutralizuoti jų ribojantį poveikį.

- Naujos savirealizacijos galimybės atsiranda išmokus veikti intelektualiai - remiantis ir protu, ir jausmu.

- Naujos veiklos aplinkybės esant neapibrėžtumui, mokantis atpažinti ateities idėjas ir būsimus veikimo būdus.

- Esminis pokytis įvyksta po psichologinių žaidimų ir patyriminių praktikų, sukuriančių gyvenimiškas situacijas, kuriose atpažįstami pasąmoniniai mūsų veiksmų ir mąstymo modeliai.

Mūsų mokymų vertę patvirtina HAI instituto alumnų įžvalgos:


VEIKLA

-Kuriame įmonės kultūrą, grindžiamą atvirumu ir mąstymo pokyčiais.

-Organizuojame sąmoningo vadovavimo mokymus, pabrėždami adaptyvios lyderystės ir intuityvaus veikimo svarbą.

-Organizuojame strategines sesijas, kurios leidžia pamatyti organizacijoms jų autentišką kryptį.

-Organizuojame patyrimines keliones ir retritus, kurios plečia kūrybinį mąstymą.

-Šviečiame visuomenę kurdami tinklalaides ir radijo laidas, kuriose verslo kūrėjai, lyderiai ir vadovai dalijasi savo patirtimi.

-Puoselėjame ryšius su HAI instituto alumnų bendruomene, siekdami drauge kurti kokybišką aplinką, kurioje gera gyventi.

FILOSOFIJA

H - humaniškai. Skaitmeninės transformacijos eroje turime išsaugoti žmogiškumą ir suteikti galimybę veikti natūraliam žmogaus intelektui. Tai įmanoma, jei žmogus yra savo gyvenimo šeimininkas-kūrėjas, veikiantis savarankiškai, besiremiantis savo prigimtiniais gebėjimais ir prisiimantis atsakomybę už savo gyvenimo ir veiklos rezultatus.

Mes sukuriame sąlygas žmogui tapti sąmoningu ir savarankišku subjektu. Siekiame surasti kuo daugiau verslo kūrėjų, kurių veikla ugdytų žmogų su jo prigimtiniu poreikiu pažinti, suprasti, patirti, jausti, vystytis ir kurti. Žmogus neturi tapti aplinkos primestos ideologijos, gyvenimo būdo, produkto ar paslaugos vartotoju, bandančiu atitikti tam tikrus standartus ir ignoruojančiu faktą, kad tai, ką jis vartoja, neatitinka jo įgimtų poreikių.

A - autentiškai. Žmogus turi rinktis tarp aplinkos primestų stereotipų, kurie jį pasiekia per medijas, artimą aplinką, auklėjimą ir savo prigimties, savo tikrojo "aš". Jis turi rinktis tarp veikimo šabloniškai ir veikimo intuityviai.

Remiamės patikrintomis mokymo metodikomis ir priemonėmis, kurias įvaldęs, žmogus gali pakeisti savo įpročius, mąstymą ir elgesį. Jo veiksmai tampa tikslesni, jis pradeda gyventi autentišką gyvenimą, užsiimti autentiška veikla, kurti autentišką verslą ir jaučiasi visiškai patenkintas.

I - intelektualiai. XX a. žmonija pametė kai kurių seniausiais laikais suformuluotų sąvokų reikšmes. Intelektas dabar suprantamas tik kaip racionalumas, pamirštant esminę jo dalį - jutiminį suvokimą.

Šiandieniniame vartotojiškos kultūros, paviršutiniško suvokimo ir pakaitalų pasaulyje žmogui labai svarbu remtis tikrąja intelekto sąvoka - ir protu, ir jausmu. Todėl mūsų mokymo metodikos skirtos kūno intelektui lavinti. Gebėjimas valdyti emocines reakcijas ir išlaikyti neutralumo būseną daro žmogų atsparų išoriniams poveikiams, o veikimas iš pajautos atveria naujas erdves - stiprina intuityvų žinojimą ir gebėjimą priimti autentiškus sprendimus.
MEDIJOS

DELFI.lt „Boso valanda su S. Jovaišu“: Rasa Balčiūnienė apie tai, kodėl žmonės nesikeičia taip, kaip nori ir kada kviesti pokyčių agentę.

https://rb.gy/darvg

VADOVO LAIKO interviu. Rasa Baltė Balčiūnienė. Kaip keičiasi lyderystė šiais laikais.

https://rb.gy/x85kw

Rasa Baltė Balčiūnienė įkūrė ir vadovauja įmonėms „Femina Bona“ (1993), „HAI institutas“ (2005), „Amres Art Gallery“ (2019)

KAS JI?

 • Vizionierė
 • Mąstymo ir veiklos pokyčių konsultantė
 • Lyderystės programų autorė
 • Tarptautinių požiūrio plėtimo forumų organizatorė ir moderatorė
 • Kūrybinių laboratorijų sumanytoja
 • Tikrumu paremtos estetinės kultūros skleidėja
 • Radijo laidos „Ateities genas“ kūrėja ir vedėja

 KĄ JI MOKO?

 • Lyderius
 • Vadovus
 • Verslo kūrėjus

KO JI MOKO?

 • Įveikti profesinės veiklos krizes
 • Atpažinti kliūtis sukeliančius stereotipus
 • Keisti požiūrį į save ir į aplinką
 • Pamatyti naujas veiklos galimybes
 • Brėžti kokybiškai naują judėjimo kryptį

KUO JI REMIASI?

 • Lyderio mąstysenos nustatymo autorine metodika
 • Tarpdiscipliniškumu (vadyba, psichologija, neuromokslu, semiotika, menu)
 • Praktine vadovavimo ir verslo kūrimo patirtimi