Įrašas

Kaip mes matome pasaulį?

2023 07 17

Alfred Tolle (Vokietija)
Asociacijos „Wisdom Together“ įkūrėjas ir vadovas
 

Indijos tautinio išsivadavimo lyderis Mohandas Gandhi yra pasakęs: „Jei norite pamatyti pasaulyje pokytį, turite patys juo tapti“. Taigi pradėti turėtume nuo savęs, nuo savo asmeninio augimo.

Mums reikia suprasti, kad praeitis ir ateitis tėra konceptas. Jeigu išsilaisvinsime iš visų sąvokų, jei suprasime, koks ribotas yra mūsų suvokimas, tuomet viskas taps įmanoma.

Žmogus, nuo gimimo iki pat mirties, išgyvena skirtingus asmeninio tobulėjimo etapus. Kai kurie iš mūsų palypėja šiek tiek aukščiau nei kiti. Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo žinių, nuo žinojimo, kokiame lygyje veikiame, nes lygmuo, kuriame veikiame, lemia tai, kaip mes suvokiame pasaulį. Tai reiškia, kad matome dalykus ne tokius, kokie jie yra, o tokius, kokie esame mes patys. Taigi savivoka suteikia mums galimybių ir lankstumo veikti pasaulyje.

Tai, kaip matome išorinį pasaulį, lygu tam, kas vyksta mūsų viduje. Kai tai suvoksime ir pripažinsime, suprasime, kaip stipriai visi procesai yra susiję su mūsų mintimis. Pamatysime, kad savo ateitį galime susikurti patys: jei dirbsime su savimi, mūsų emocijos, mintys darys poveikį išoriniam pasauliui.

Klausimas: koks yra mūsų santykis su šia realybe? Ar suvokiame šį santykį kaip reakciją į tai, kas su mumis atsitinka, ar manome, kad patys galime kurti tai, kas mums ir kitiems atsitiks? Taigi svarbu ne reaguoti, o veikti. Ir nepamiršti empatijos - paklausti savęs: kaip, nesijausdamas privilegijuotu, galiu padėti kitiems suvokti pasaulį taip, kad jie galėtų patys kurti savo ateitį?

Mes turime tiek daug potencialo, kurio dar nesame atradę. Reikėtų daugiau reflektuoti apie save, žmones, gamtą. Kai tai suprasime, tapsime galingesni už technologijas. Manau, kad jos neturėtų dominuoti mūsų gyvenime, t. y. galime naudotis technologijomis, kai jų prireikia, bet patys neturime tapti jų įrankiu.

Tarptautinė mąstymo erdvė „Naujos prasmės versle“,  2018