Gyvoji estetika ir žmogiškumas

Kaip galime stiprinti save ir savo tapatybę? Lietuvos ateities vizijoje (valstybės pažangos strategijoje) „Lietuva 2050“ įvardinta, kad mūsų tapatybės pamatas – tai kultūra. Kviečiame kartu tyrinėti mūsų prigimtinę kultūrą ir joje ieškoti šiuolaikinių išraiškų, kurti sąsajas tarp mūsų šaknų ir šiuolaikiškumo.

Nuotr. autorė - Laima Siliūnaitė

laima-siliunaite_r_1694106383-3fe854f4b66017f1c60c1399ae2158b5.jpg
Nr. 9 / 2023-09 / Gyvoji estetika ir žmogiškumas